Follow

Roller & rettigheder i GenieBelt

GenieBelt har 3 rolletyper: ProjektejerAdministrator og Medlem.

Projektejer & Administratorer
Personen der opretter et projekt sættes automatisk som projektejer. Kontakt os hvis du ønsker at flytte ejerskabet af et projekt til et andet projektmedlem. Den eneste forskel mellem Administrator og Projektejer rollerne er, at det kun er projektejeren som har adgang til at slette eller opgradere projektet.

Her er hvad Administratorer & Projektejeren kan:

  • Tidsplan/aktivitet modul: Tilføj/rediger aktiviteter, tildel aktiviteter, anmod om opdatering fra projektmedlemmer, slet aktiviteter, tilføj mærkater, indmeld stade, skriv kommentarer på aktiviteter
  • Dokumenter modul: Tilføj og rediger mapper/dokumenter i alle deltagende firmaers hovedmappe
  • Tegninger modul: Udgiv tegninger samt rediger og slet udgivelser på vegne af alle deltagende firmaer
  • Personer modul: Tilføj projektdeltagere og firmaer ind i projektet, opgrader medlemmer til administratorer, fjerne projektdeltagere fra projektet

Medlemmer 
Hvis du opretter et projekt anbefaler vi at holde størstedelen af projektdeltagere som medlemmer. Her er hvad medlemmer kan:

  • Tidsplan/aktivitet modul: Indmeld stade på aktiviteter, tilføj kommentarer på aktiviteter, rapporter problemer på aktiviteter
  • Dokumenter modul: Tilføj og rediger mapper/dokumenter på vegne af eget firma
  • Tegninger modul: Udgiv tegninger samt rediger og slet udgivelser på vegne af eget firmaer
  • Personer modul: Tilføj projektdeltagere ind i eget firma, forlad et projekt

Hvordan du ændre rollen på en bruger
Ved siden af profilbilledet på alle projektdeltagere finder du et lille ikon, som viser dig brugerens nuværende rolle. Projektadministratorer kan ændre rollen på en bruger ved at klikke på det lille ikon, og herfra enten vælge Medlem eller Administrator.

Hint: En krone repræsenterer Projektejer, kaptajnhatten repræsenterer Administratorer og byggehjelmen repræsenterer Medlemmer.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk