Follow

Importer en tidsplan eller en liste af aktiviteter

Hvis du allerede har en liste af aktiviteter eller en tidsplan, som du gerne vil importere ind i GenieBelt, skal du efter at have oprettet et nyt projekt klikke på "Klik her for at Importere".

Understøttede fil-formater
I øjeblikket understøtter GenieBelt importering af filer fra MS Project. Når du klikker på Start Import knappen vil et pop-up vindue bede dig vælge din projekt fil. Inden du vælger en fil skal du sikre dig, at din project tidsplan er gemt i .xml fil formatet.

Det er rigtigt nemt, at få gemt din tidsplan i .xml formatet - følg nedenstående punkter:

  1. Inde i MS Project klikker du på Filer menuen efterfulgt af Gem som
  2. I pop-up vinduet kan du i Gem som inputfeltet vælge .XML
  3. Navngiv din tidsplan og klik herefter på Gem
  4. Importer nu denne fil ind i GenieBelt
  5. Hent en kop kaffe eller læn dig tilbage mens vi gør resten

Importering fra Excel eller et andet planlægningsprogram
Du kan ikke importere filer direkte fra Excel eller et andet software. Men hvis du har adgang til MS Project, og du har en tidsplan i Excel, kan du først kopiere den ind i MSP, hvorefter du gemmer denne fil som .XML. Herefter følger du punkterne ovenstående.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk