Follow

Aktiviteters status og ikoner

I GenieBelt har alle dine projekters aktiviteter en specifik farve og ikon, der repræsenterer den nuværende status af aktivitet. Dette giver dig et nemt, visuelt overblik over nuværende status af dine projekter.

De forskellige status af en aktivitet er som vist herunder:

De forskellige status af dine aktiviteter hjælper dig med at fokusere på det mest nødvendige, og giver dig et billede af hvor du er med dine projekter. Selv om de forskellige status er ret selvforklarende, løber vi dem lige hurtigt igennem:

  • Ikke startet: Planlagt med start i fremtiden men er endnu ikke påbegyndt
  • Igangværende: Er blevet påbegyndt og undervejs (orange for bagefter)
  • Problem: Skulle være påbegyndt, eller er rapporteret med et problem
  • Afventer godkendelse: Rapporteret som færdig og afventer godkendelse
  • Godkendt: Er blevet afskrevet og godkendt af en projektadministrator

Hvis en aktivitet er Igangværende eller rapporteret med et problem, vil mængden af rød, grøn eller orange farve i selve aktiviteten indikere nuværende status. Hvis f.eks. en aktivitet er 50% vil det se ud som vist ovenstående.

Opnå størst udbytte med GenieBelts aktivitetstatus
Man opnår bedst udbytte ved at tildele alle aktiviteter i sin tidsplan til de ansvarlige personer. Det holder dem opdateret omkring deres arbejde, og giver klarhed til alle projektdeltagere om ansvarsfordelingen og løbende status. Læs hvordan du tildeler aktiviteter her.

En anden måde at udnytte aktivitetstatus i GenieBelt er ved at filtrere sin tidsplan ift. de forskellige status. Læs mere om det her.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk