Follow

Kopier et projekt som skabelon

I GenieBelt har du muligheden for at kopiere et eksisterende projekt, og bruge det som skabelon til et nyt projekt.

Det er kun aktiviteter i projektet som kopieres over i det nye projekt - revisionssporet, projektdeltagere, dokumenter & tegninger kopieres ikke ind i det nye projekt.

Her er en kort video, som viser hvordan det fungerer:

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk