Follow

Rediger projektindstillinger

Hvis du ønsker at redigere dine projektindstillinger, kan du tilgå menuen fra projektoversigten ved at klikke på Rediger ikonet eller inde i projektet nær projektets titel.

Menuen Rediger Projektindstillinger fremkommer nu midt på skærmen, og ser sådan her ud:

Det er kun projektets administratorer og projektejeren, som kan redigere projektindstillingerne. Administratorer har rettighed til at:

  • Ændre projektets navn
  • Tilføj/redigere projektbilledet
  • Arkivere projektet
  • Eksportere projektet (kun tilgængeligt på de betalte abonnementer)
  • Kopier projekt (læs mere om det her)

Projektejeren har samme rettigheder som administratorer + muligheden til at:

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk