Follow

Hvilke sprog understøttes?

GenieBelt's Web og Mobil applikation understøtter i øjeblikket 5 sprog:

  • Engelsk
  • Dansk
  • Spansk
  • Tysk
  • Portugisisk

Vi tilføjer løbende flere sprog, så giv os besked om hvilke sprog du ønsker vi skal understøtte, på my2cents@geniebelt.com.

Hvordan ændrer jeg sprog på web applikationen?
På Web applikationen kan du til enhver tid ændre dine sprogindstillinger i øverste højre hjørne ved siden af din profil.

Hvordan ændre jeg mine sprog indstillinger på den mobile app?
Sprogindstillingen på den mobile app følger automatisk dine sprogindstillinger af dit mobile styresystem. Så er din sprogindstilling dansk, vil GenieBelts sprogindstillinger automatisk være dansk. Hvis dit styresystems sprog ikke er på listen herover, vil det automatisk blive sat til Engelsk.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk