Follow

Tilføj og forstå mærkater

Vi bliver ofte spurgt om det er muligt at tilføje under-aktiviteter i GenieBelt, eller om det er muligt at gruppere aktiviteter sammen.

I GenieBelt gør du dette ved hjælp af Mærkater. Når man tilføjer det samme Mærkat til flere aktiviteter grupperes de sammen, og der vises automatisk en gruppe-bar som illustreret herunder.

Hvis du klikker på en Mærkat viser den detaljerede info menu i højre side en liste af alle de grupperede aktiviteter, deres status og en summation. Derudover kan du se planlagt start og slutdato for grupperingen.

Mærkater kan bruges til at gruppere aktiviteter på alle mulige måder, hvor kun fantasien sætter grænsen. Her en lidt inspiration:
Etape 1, Etape 2, Fløj A, Fløj B, 1. sal, 2. sal, klargøring af pladsen, opstart, færdiggørelse, tømrer, murer osv.

Sådan tilføjer man mærkater
Du kan tilføje mærkater på to måder: 1) direkte fra den detaljerede aktivitetesmenu, eller 2) fra Tabellisten.

  1. Det er nemt at tilføje Mærkater fra den detaljerede aktivitetsmenu, som du finder i højre side af skærmen. Klik på en aktivitet, under "Mærkater" i menu'en klikker du på "+" ikonet. Indtast navnet på mærkatet og tryk enter.
  2. Hvis du skal tilføje det samme mærkat til mange aktiviteter anbefaler vi at benytte tabellisten sammen med masse-funktionen. Vi har beskrevet hvordan man gør dette i en anden artikel (klik her).

Sådan sletter man mærkater
Hvis du vil slette et mærkat gør du som beskrevet ovenfor under punkt I). Klik på en aktivitet og under "Mærkater" i den detaljerede menu holder du musen over det ønskede mærkat og klikker på det røde x.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk