Follow

Tilføj og forstå afhængigheder

Afhængigheder (eller aktivitet-links) er en måde at binde en eller flere aktiviteter sammen på. Et åbenlyst eksempel er at aktivitet A skal færdiggøres, før aktivitet B kan påbegyndes. I dette scenarie tilføjer man en afhængighed mellem aktivitet A og B.

Lad os sige, at aktivitet A skal forlænges med 3 dages varighed. Hvis du har tegnet en afhængighed imellem aktivitet A og B behøver du ikke manuelt ændre start datoen for aktivitet B med 3 dage. Når du tilføjer 3 dages varighed til aktivitet A, vil aktivitet B automatisk flytte sig 3 dage.

Slut til Start er pt. den eneste afhængighed tilgængelig i GenieBelt.

Sådan tilføjer du afhængigheder
Den nemmeste måde at tilføje afhængigheder mellem aktiviteter er direkte fra gantt diagrammet i Tidsplan modulet. Når du holder musen over en aktivitet, kan du bemærke 2 prikker som dukker op i siderne af aktiviteten (se Task C på billedet). Hvis du klikker+holder prikken i enden af Task C, og trækker den ned på Task D, vil du lave en afhængighed.

If du gerne vil slette et link mellem to aktiviteter, holder du musen over linket og så vil der fremkomme 2 røde prikker, som du kan klikke på hvorved linket slettes.

Hint: Hvis du importerer en tidsplan fra MS Project, som allerede har afhængigheder mellem aktiviteterne, vil alle afhængigheder automatisk blive medtaget i GenieBelt (læs mere her)

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk