Follow

Opdater status af aktivitet via Web Applikation

En af de store fordele ved GenieBelt er at man kan tildele aktiviteterne til en ejermand.

Som ansvarlig for en aktivitet kan du opdatere status fra 0-100%, og igennem hele projektets varighed kommunikere på aktiviteten via tekst, kommentarer og billeder med resten af projektdeltagerne. Indrapportering af status kan gøres både fra GenieBelts Mobile App og Web applikationen.

Hvis du ønsker at indrapportere status fra web applikationen skal du gøre følgende:

  1. Log ind i GenieBelt og klik ind i det ønskede projekt
  2. Vælg pågældende aktivitet og under aktivitet status klik på gantt ikonet
  3. Vælg den ønskede %-sats og klik det grønne flueben for at opdatere status

Valgfrit: Du kan også indrapportere om der er nogle uforudsete problemer/forsinkelser, tilføj en fil og/eller tilføj en kommentar til indrapporteringer.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk