Follow

Opdater status af aktivitet via Mobil Applikation

En af de store fordele ved GenieBelt er at man kan tildele aktiviteterne til en ejermand.

Som ansvarlig for en aktivitet kan du indrapportere status fra 0-100%, og igennem hele aktivitetenss varighed kommunikere via både tekst/kommentarer og billeder. Indrapportering af status kan både gøres fra GenieBelts Web app og Mobile app.

Hvis du ønsker at indrapportere status fra mobil app’en skal du følgende punkterne herunder. Alternativt kan du se videoen, som viser hvordan man bruger den mobile app:

  1. Sørg for du har downloadet app’en og er logget ind med email/adgangskode
  2. Vælg projekt fra projektoversigten
  3. Klik på Aktivitet menuen og vælg den aktivitet du vil indrapportere på
  4. På aktivitets infoen klikker du "Opdater Status"
  5. Vælg status mellem 0-100%* og klik grønt flueben i øverste højre hjørne

*Valgfrit: Du kan også indrapportere om der er et problem samt tilføje et billede og/eller en kommentar.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk