Follow

Opret en tidsplan eller en liste af aktiviteter

Når du har har oprettet et nyt projekt ser du denne skærm:

For at tilføje nogle aktiviteter til dit projekt, trykker du på knappen Tilføj aktivitet. Du kan tilføje så mange aktiviteter du vil på denne måde.

De aktiviteter du tilføjer dit projekt bliver oprettet som et visuelt gantt diagram. Hvis du klikker på en aktivitet, fremkommer en info menu i højre side, hvorfra du kan redigere en aktivitets titel, startdato ogvarighed.

Hvis du senere ønsker at lave ændringer til din tidsplan anbefaler vi at læse denne artikel.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk