Follow

Ændr arbejdsugen for en aktivitet eller et projekt

GenieBelt understøtter arbejdsuger med 5 dage, 6 dage eller 7 dages varighed. Alle nye projekter opererer automatisk med 5 dages arbejdsuger fra Mandag til Fredag.

Ændre arbejdsugen for en specific aktivitet
Hvis du ønsker at ændre arbejdsugen for et antal af aktiviteter, men ikke hele projektet, kan du gøre dette via aktivitets info-menuen som vist på billedet herunder. 

Ændr arbejdsugen for hele projektet
Hvis du ønsker at ændre arbejdsugen for alle aktiviteter i dit projekt, er der en nemmere måde end som beskrevet ovenstående. I stedet for at ændre hver individuel aktivitets arbejdsuge, ændre du dem alle på en gang.

1. Først skal du ind i dit projekts tabelliste.

2. I tabellisten sætter du flueben ved boksen som vælger alle aktiviteter, og i listen vælger du "ændr arbejdsuge".

3. Nu vælger du hvilke dage i ugen du arbejder, og derefter vælger du om eventuelle ændringer skal forsage aktiviteten til at beholde sin varighed (hermed ændres slutdatoen), eller om aktiviteten skal beholde slutdatoen (hermed ændres varigheden). Slut af med at klikke på fluebenet.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk