Follow

Beregning af projektstatus

Formålet med denne artikel er at redegøre for hvordan et projekt's status og forventet status udregnes.

Et projekts nuværende status vises fra projektoversigten, ved siden af projektets titel samt fra menuen Overblik. Et projekts forventet status vises ligeledes fra projektoversigten og fra menuen Overblik.

Nuværende status af et projekt
Denne beregning laves som et gennemsnit på tværs af alle projektets aktiviteter. For hver aktivitet udregnes den nuværende status ud fra varigheden ganget med procentsatsen. Eksempel: en aktivitet på 4 dage, der er 50% færdig, er lig med 2 arbejdsdage. Samme udregning gennemføres for alle aktiviteter, for at opnå det totale antal af færdige arbejdsdage for projektet. Dette tal divideres med projektets totale antal arbejdsdage for at opnå en procentsats for færdiggørelse.

Forventet status
Denne udregning er meget lig den for nuværende status af projektet, dog benyttes dagsdato i stedet for at bruge hver enkelt aktivitets nuværende status. Eksempel: hvis en aktivitet af 4 dages varighed skulle være afsluttet for en uge siden, tæller den 100% i beregningen af forventet status. Hvis en aktivitet af 4 dages varighed skulle være 2 dage gennemført, tæller den 50% I beregningen af forventet status. Og endelig, hvis en aktivitet af 4 dages varighed er sat til at starte I næste uge, tæller den 0% mod forventet status. Simpelt fortalt: alle arbejdsdage på venstre side af dagsdato linjen delt med alle arbejdsdage i projektet er lig med den forventede status af projektet.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk